News

XXI Ladies PGAI CHAMPIONSHIP

Molinetto Country Club

22 ottobre – 1° giro LADIES PGAI
18 buche formula Pro-Am 2 score su 4 ( 1 Pro + 3 Am Ilga)

23 ottobre – 2° giro LADIES PGAI
18 buche formula 4palle la migliore ( 1 Pro + 1 Am)

Scroll to top